Sơn lót PC Resin

Liên hệ tư vấn và báo giá: 024 2215 8684 / 0905. 868. 956 - Email: sale.westox@gmail.com

Flame Guard

Liên hệ tư vấn và báo giá: 024 2215 8684 / 0905. 8689 56 - Email: sale.westox@gmail.com

HYTECH INCELLCOAT

Liên hệ tư vấn và báo giá: 024 2215 8684 / 0905. 8689 56 - Email: sale.westox@gmail.com

CR 25

Liên hệ tư vấn và báo giá: 024 2215 8684 / 0905. 868. 956 - Email: sale.westox@gmail.com

WX. Sealer

Liên hệ tư vấn và báo giá: 024 2215 8684 / 0905. 8689 56 - Email: sale.westox@gmail.com

WX - EPOXY

WB - Epoxy là chất phủ hai thành phần dạng lỏng, gốc nước chuyên dùng cho bề mặt tường, sàn những nơi có yêu cầu giữ độ bóng, chai bề mặt, chống trầy xước, bám bụi.

WX - Paver

Liên hệ tư vấn và báo giá: 024 2215 8684 / 0905. 8689 56 - Email: sale.westox@gmail.com