Phần mềm tính sơn

CÔNG THỨC TÍNH SƠN

Tính sơn

CÔNG THỨC TÍNH SƠN
Kích thước căn nhà

Chiều dài m

Chiều rộng m

Chiều cao m

Tường ngăn 1

Chiều dài m

Chiều cao m

Số lượng m

Tường ngăn 2

Chiều dài m

Chiều cao m

Số lượng m

Tường ngăn 3

Chiều dài m

Chiều cao m

Số lượng m

Cửa ra vào 1

Chiều dài m

Chiều cao m

Số lượng m

Cửa ra vào 2

Chiều dài m

Chiều cao m

Số lượng m

Cửa sổ 1

Chiều dài m

Chiều cao m

Số lượng m

Cửa sổ 2

Chiều dài m

Chiều cao m

Số lượng m

Cửa sổ 3

Chiều dài m

Chiều cao m

Số lượng m

Tính sơn

Kết quả tính sơn
Tổng diện tích cần sơn:

Diện tích sơn bên trong: 0 m2

Diện tích sơn bên ngoài: 0 m2

Độ phủ : 12 m2/Lít

Số lớp cần sơn : 2 lớp

Thể tích sơn cần dùng cho công trình:

Sơn lót chống kiềm cần dùng: Lít

Sơn nước trong nhà: Lít

Sơn nước ngoài trời: Lít

Khối lượng bột trét cần dùng cho công trình:

Bột trét trong nhà cần dùng: Kg

Bột trét ngoài trời cần dùng: Kg

Ghi chú: Kết quả trên chỉ mang tính tương đối dựa trên độ phủ lý thuyết của từng loại sơn . Số lượng sơn cần dùng có thể thay đổi tùy theo bề mặt thi công.